About Us

Lửa Việt Media (LVM) là công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Lửa Việt được thành lập cuối năm 2016. Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí, tổ chức sự kiện.

Lĩnh vực kinh doanh

– Sản xuất các chương trình truyền hình, chương trình online
– Truyền thông, tổ chức sự kiện văn hóa, giải trí, thể thao
– Quản lý ngôi sao, người mẫu,..

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.